Beleef die toekoms van kategese met Jeugfokus

Wie ontwikkel Jeugfokus?

Jeugfokus help jeugfriendelike gemeentes help met katkisasie. Hierdie nuwe digitale platform word ontwikkel deur ‘n sinodale taakspan onder leiding van ds Wynand van Niekerk om die betrokkenheid by kategese te verhoog. Die doel is om die Christelike manier vir jongmense, ouers en gemeenteleiers te inspireer. Jeugfokus word ontwikkel deur lede van die NG Kerk se Algemene Taakspan vir Geloofsvorming in samewerking met Bybel-Media.

Jeugfokus Kategese, ‘n nuwe program van Missio, kombineer digitale hulpbronne en van-lyn ontmoetings om kinders en tieners te help om hul geloof te verken en te verdiep. 

Wat is Jeugfokus Kategese?

Jeugfokus Kategese is ‘n interaktiewe leerprogram wat ontwerp is vir kinders en jongmense van alle ouderdomme. Die program kombineer aanlyn hulpbronne, insluitend interaktiewe materiaal en gidse, met tradisionele persoonlike ontmoetings, aflaaibare werksblaaie en tuisgesprekke. Deur ‘n kombinasie van verskillende leermetodes te gebruik, poog Jeugfokus Kategese om jongmense te bereik op ‘n manier wat beide boeiend en effektief is.

Hoe werk Jeugfokus?

Jeugfokus Kategese is in verskillende ouderdomsgroepe georganiseer, wat wissel van voorskoolse kinders tot tieners. Elke ouderdomsgroep het sy eie stel hulpbronne, insluitend digitale materiaal aanlyn beskikbaar, werksblaaie en gespreksriglyne. Die program is ontwerp om buigsaam te wees, sodat gemeente en jeuggroep dit by hul eie behoeftes en skedules kan aanpas.

Een van die sleutelkenmerke van Jeugfokus Kategese is die gebruik van interaktiewe leer en digitale materiaal aanlyn beskikbaar is, word gebruik om aanbieders te bemagtig, terwyl persoonlike ontmoetings en gespreskriglyne geleenthede bied vir interaksie, refleksie en toepassing. Hierdie benadering stel jongmense in staat om op ‘n verskeidenheid maniere met die geloofsinhoud om te gaan, en help om te verseker dat hulle verstaan en onthou wat hulle geleer het.

Wat is die voordele van Jeugfokus?

Daar is baie voordele verbonde aan die gebruik van Jeugfokus Kategese in jou gemeente of jeuggroep. Sommige van die belangrikste voordele sluit in:

Betrek jongmense: Deur ‘n mengsel van metodes en hulpbronne te gebruik, kan Jeugfokus Kategese help om jongmense se aandag te hou.

Effektiewe leer: Deur ‘n verskeidenheid leermetodes te gebruik, kan Jeugfokus Kategese jongmense help om sleutelkonsepte meer effektief te verstaan en te onthou.

Buigsaamheid: Jeugfokus Kategese kan aangepas word om by jou gemeente of jeuggroep se spesifieke behoeftes en skedules te pas.

Inklusiwiteit: Jeugfokus Kategese is ontwerp om toeganklik te wees vir kinders en jongmense van alle agtergronde en geloofsvlakke.

Gebruiksgemak: Met maklik-om-te volg gidse en aanlyn hulpbronne, is Jeugfokus Kategese maklik om te implementeer en te gebruik in jou kerk of jeuggroep.

Aan watter ouderdomsgroepe maak Jeugfokus Kategese voorsiening?

Jeugfokus Kategese maak voorsiening vir ‘n verskeidenheid ouderdomsgroepe, insluitend:

Voorskoolse kinders: Ouderdomme 3-5

Junior Fase – Graad 1-3: Ouderdomme 6-8

Middelfase – Graad 4-6: Ouderdomme 9-11

Senior Fase -Graad 7-10: Ouderdomme 12-16

Watter leerplan volg jeugfokus?

Jeugfokus volg ‘n Bybelgebaseerde leerplan wat digitale hulpbronne en in persoon ontmoetings gebruik om kinders te help om interaktief te leer. Die doel is om ouers, gemeenteleiers en aanbieders te bemagtig om gesprekke en interaksie te fasiliteer.

Die taakspan het gefokus op die belangrikheid van die skep van verbintenis, beide in gesinne en tussen generasies in die kerk. Hulle weet dat tegnologiese vernuwing nodig is om tersake te bly vir die volgende geslagte gelowiges. Navorsing toon dat geloof hoofsaaklik in die huis gevorm word, en die taakspan het bevind dat kategese in baie kerke in die moeilikheid was as gevolg van kwessies soos onvoldoende materiaal, en kinders en ouers wat sukkel om te konnekt. Die nuwe Jeugfokus-reeks kombineer digitalehulpmiddels, interaktiewe ontmoetings in groepe, insette tydens eredienste en tuisleer in ‘n interaktiewe benadering.

Hoe werk Jeugfokus?

Stel jou voor dat die tema van die dag die verhaal van Saggeus is. Die materiaal is so ontwerp dat die tema in toepaslike ontmoetings vir elke formaat en ouderdomsgroep beskikbaar is. Ontmoetings oor die verhaal van Saggeus is op Jeugfokus beskikbaar vir alle jeugaktiwiteite in die gemeenskap, soos voorskoolse kerk, die kinderoomblik tydens die preek, die drie ouderdomsgroepe van graad 1-3, 4-6 en 7-10, en huisgeloofsaktiwiteite.

Die platform vereis ‘n intekenfooi, waarna gebruikers inteken vir hul eie profiel en toegang tot alle Jeugfokus-inhoud kry. Die bedrag word op ‘n glyskaal bereken. ’n Graad 3-kategeet kan dan op die platform voorberei vir die ontmoeting oor Saggeus. Al die nodige inligting vir die ontmoeting is geredelik beskikbaar in ’n eenvoudige, leservriendelike formaat. Van Niekerk verduidelik dat aanbieders basies die les vanaf hul fone kan aanbied. Die inhoud van Jeugfokus word interaktief ontwikkel omdat geloofsvorming deur ervarings plaasvind. 

Wat maak ek as my konteks verskil?

Taakspanlede weet dat die kontekste van gemeentes verskil, en daarom sal die manier waarop leraars, kategete en ouers die materiaal gebruik ook verskil. Daar is opsies vir gedrukte uitdeelstukke vir diegene wat verkies om minder digitaal te werk.

Wat het ek nodig om met Jeugfokus Kategese te begin?

Om met Jeugfokus Kategese te begin het jy jaarlikse toegangslisensie nodig vir  Missio.

Die digitale hulpbronne en gespreksriglyne vir alle ouderdomsgroep is digitaal beskikbaar op MISSIO se digitale platform.

Is Jeugfokus Kategese beskikbaar in ander tale?

Jeugfokus Kategese is tans slegs in Afrikaans beskikbaar. Die program kan dalk in die toekoms in ander tale vertaal word.

X

Teken in op ons nuusbrief

Open chat
Scan the code
Hello 👋
Kan ons jou help?
My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.