Die vrou by die put (Leiersgids)

R120,00

Verhoudings is die plek waar ware gemeenskap gebeur. Ons menswees kom ten volle tot reg wanneer ons in positiewe, waarderende omgee-verhoudings met ander leef. Telkens wanneer ons in gemeenskap en versorging na mekaar uitreik, gee dit sin en betekenis aan ander se lewe én aan ons eie lewe. Maar om na ander te kan uitreik, moet ons bereid wees om grense na hulle oor te steek. Stap daarom vandag saam met Jesus oor grense deur hierdie ses studies oor die ontmoeting tussen Hom en die Samaritaanse vrou by die put – en begin leef só waarlik vir ander en in gemeenskap met ander.

SKU: 9780864874825 Categories: , ,
Vra vir meer inligting

Description

SUBTITEL: Stap saam met Jesus oor grense – ’n Studie oor die Samaritaanse vrou

FORMAAT: Boek

BLADSYE: 104

OPSOMMING: Die skrywers van Die vrou by die put gebruik die verhaal wat in Johannes 4 opgeteken is – Jesus en die Samaritaanse vrou – as vertrekpunt om te sê: God het ons gemaak met die behoefte om in gemeenskap met mekaar te wees. God het ons geroep om vir ander te leef, maar dit beteken om waarlik by hulle teenwoordig te wees. En om waarlik by hulle teenwoordig te wees moet ons grense na hulle toe oorsteek. En dit is presies waarmee hierdie boek gelowiges help.

Die vrou by die put is deel van die Groei oor grense-program, wat deel vorm van die Seisoen van Luister, en is spesiaal ontwerp vir groepe. Dit bestaan uit ’n leiersgids en ’n deelnemersgids.

INHOUD

Die vyf hoofstukke van die leiersgids bied aan die leiers van groepe die volgende:

Hoofstuk 1

· Agtergrondinligting oor die Luistersiklus en die Groei oor grense-program

· Riglyne vir die groepleier

· Waardes wat deur hierdie studie gevestig wil word

· Die metodiek van die ses studies

Hoofstuk 2

· Ses studies oor die ontmoeting tussen Jesus en die Samaritaanse vrou by die put, wat gelowiges uitdaag om grense na ander oor te steek, nuwe verhoudings te bou en só ware omgee en gemeenskap te beleef

Hoofstuk 3

· Agtergrondinligting oor die Seisoen van Luister

· Praktiese hulpmiddels, soos ander boeke, CD’s en DVD’s, wat saam met hierdie studie gebruik kan word

Hoofstuk 4

· Praktiese riglyne wat spesifiek vir hierdie Groei oor grense-reis ontwikkel is en veral op luistervaardighede fokus

Hoofstuk 5

· Teologiese nadenke oor ’n paar aspekte van die Seisoen van Luister en die teologiese raamwerk wat daaruit ontwikkel

· Bykomende hulpmiddels vir die groepleier

Die bibliografie is redelik omvattend ter wille van dié wat dieper wil delf in al die onderwerpe en insigte wat in dié boek aangeraak word. Die vrou by die put is ’n uitdagende boek wat gelowiges in beweging sal bring om dit te waag om te groei oor alle grense heen wat ons inperk om God se stem te hoor.

SKRWYERS

Nico Simpson

Fredirick Marais

Chris van Wyk