Gedoop met die Gees van Christus

R165,00

Beleef in die Gees die wonder van God-in-beweging. Die Gees van Christus werk in en deur ons as gelowiges om ons te vorm en ons lewe te vernuwe sodat ons aan Christus gelykvormig sal word.

Ontdek in hierdie 8-weke-studie wat die Bybel vir ons oor die doop met die Heilige Gees sê. En hoor opnuut die blye boodskap dat God ons liefhet en Hom op ’n besonderse manier aan ons verbind het.

SKU: 9781991234322 Categories: , ,
Vra vir meer inligting

Description

SUBTITEL: Beleef God-in-beweging, ’n Geloofsreis vir individue en groepe

FORMAAT: Boek

AANTAL BLADSYE: 170

OPSOMMING: Beleef in die Gees die wonder van God-in-beweging. Die Gees van Christus werk in en deur ons as gelowiges om ons te vorm en ons lewe te vernuwe sodat ons aan Christus gelykvormig sal word.

Ontdek in hierdie 8-weke-studie wat die Bybel vir ons oor die doop met die Heilige Gees sê. En hoor opnuut die blye boodskap dat God ons liefhet en Hom op ’n besonderse manier aan ons verbind het.

INHOUD:

Inleiding: Wees verseker

Week 1: God self

Week 2: Vader, Seun en Gees – één God

Week 3: Christus en die Gees

Week 4: Jesus wat met die Heilige Gees doop

Week 5: Die agenda van die Gees

Week 6: Die Heilige Gees in ons en in die wêreld

Week 7: Waaroor gaan dit eintlik?

Week 8: Die grootste hiervan

SKRYWER: Jaap Furstenberg het BA Admissie aan die Universiteit van die Vrystaat studeer en daarna by die Kweekskool van die Universiteit Stellenbosch verder gaan studeer. Hy het sy doktorsgraad in Nederland behaal. Jaap was jare lank ’n leraar in verskeie NG gemeentes in Suid-Afrika. In 1974 het sy akademiese loopbaan begin as dosent in Dogmatiek aan die Universiteit van Zoeloeland. Twee jaar later het hy dosent by die Hugenote Kollege in Wellington geword. In 1986 het hy die vise-rektor en in 1995 die rektor van die kollege geword. Prof Jaap is in 2013 oorlede.