Gevorm deur die kruis

R60,00

Hoe lyk jou geloofslewe? Watter “rigting” het jy ingeslaan? In Gevorm deur die kruis lei die skrywers individue en kleingroepe om aan die hand van Paulus se brief aan die Filippense

  • selfondersoek te doen oor aspekte van jou lewe waar jy vernuwing nodig het
  • te fokus op die lig wat God deur sy Woord en Gees vir jou bring en wat jou menswees kan verhelder, en
  • God toe te laat om jou met Hom te vervul sodat jy met Hom verenig kan leef.

Klik hier vir gratis preeksketse van Week 1 – 8

SKU: 9780864877314 Categories: , ,
Vra vir meer inligting

Description

SUBTITEL: Navolgers van Christus Jesus se selfontleding

FORMAAT: Boek

AANTAL BLADSYE: 152

OPSOMMING: Hierdie drie geloofspraktyke en die geloofsgewoontes wat daarmee saamgaan, laat groei ons nie net in ons verhouding met die Here nie, maar help ons ook om in al ons verhoudings met dieselfde gesindheid as Christus Jesus te leef. ’n Unieke Bybelstudieboek wat individue en kleingroepe help om deur die kruis gevorm te word sodat hulle lewenspraktyke al hoe meer die beeld van Christus Jesus aan hierdie wêreld sal vertoon en hulle ligdraers vir Hom in hierdie wêreld sal wees.

INHOUD

Voorwoord

Inleiding

Byeenkoms 1 (Joernaal ingesluit)
’n Vrou kom tot bekering (Hand 16:6-40)

Joernaal 2
Gebed vir begrip en fyn aanvoeling

Byeenkoms 2: Filippense 1:1-11

Joernaal 3
Lyding is tot voordeel van die evangelie

Byeenkoms 3: Filippense 1:12-26

Joernaal 4
Eensgesindheid is wesenlik na binne en na buite

Byeenkoms 4: Filippense 1:27 – 2:4

Joernaal 5
Selfontlediging is ons voorbeeld

Byeenkoms 5: Filippense 2:5-11

Joernaal 6
Ligdraers in die wêreld is ons roeping

Byeenkoms 6: Filippense 2:12-18

Joernaal 7
Ons volg geestelike leiers na

Byeenkoms 7: Filippense 2:19-30

Joernaal 8
Om Jesus Christus te ken oortref alles

Byeenkoms 8: Filippense 3:1 – 4:1

Joernaal 9
In die Here is, bid en leef ons saam

Byeenkoms 9: Filippense 4:2-9

Joernaal 10
Ondersteuning ontsluit God se oorvloed

Byeenkoms 10: Filippense 4:10-23

Bylae: Geloofsgewoontes – ʼn paar voorbeelde

UITGEWER: Bybel-Media

SKRYWERS
Chris van Wyk (predikant van die NG gemeente Somerstrand in Port Elizabeth)
Nico Simpson (Hoof: publikasies en e-media, Bybel-Media)
Frederick Marais (gemeentekonsultant by Communitas)