God se boustene vir die wêreld

R90,00

Daar is in elkeen van ons ’n bate. Ook in ons gemeenskap is daar bates. Hierdie bates moet uitgebou word – dan sal jy negatiewe gedrag in postitiewe gedrag kan verander – veral in kinders en jongmense. God se boustene vir die wêreld bestaan uit 40 individuele studies en 6 groepstudies. Daar is ook 6 preeksketse beskikbaar op Bybel-Media se webwerf.

SKU: 9780864876157 Categories: , , ,
Vra vir meer inligting

Description

SUBTITEL: 40 bates vir jou en jou gesin, en julle gemeenskap

FORMAAT: Boek

BLADSYE: 128

INHOUD
Inleiding
Eksterne Bates

Week 1: Afdeling 1: Ondersteuning
Dag 1 Familie- en gesinsondersteuning
Dag 2 Positiewe gesinskommunikasie
Dag 3 Kinders se verhoudings met ander volwassenes as hul ouers
Dag 4 ’n Buurt wat omgee
Dag 5 ’n Skoolklimaat van omgee
Dag 6 Ouerbetrokkenheid by skoolwerk

Afdeling 2: Bemagtiging
Dag 7 Kinders en jongmense word waardeer in die gemeenskap

Groepbyeenkoms 1

Week 2:
Dag 8 Jongmense as hulpbronne
Dag 9 Dienslewering in die gemeenskap
Dag 10 Kinders en jongmense voel veilig in die huis, skool en buurt

Afdeling 3: Grense en verwagtinge
Dag 11 Gesins- en familiegrense
Dag 12 Skoolgrense
Dag 13 Buurtgrense
Dag 14 Volwasse rolmodelle

Groepbyeenkoms 2

Week 3:
Dag 15 Die positiewe invloed van die portuurgroep
Dag 16 Hoë verwagtinge

Afdeling 4: Konstruktiewe gebruik van tyd
Dag 17 Kreatiewe aktiwiteite
Dag 18 Kinder- en jeugprogramme
Dag 19 Geestelike gemeenskap
Dag 20 Tyd by die huis

INTERNE BATES

Afdeling 5: Leer- en skoolwerk

Dag 21 Prestasie-motivering

Groepbyeenkoms 3

Week 4:
Dag 22 Skoolbetrokkenheid
Dag 23 Skoolwerk
Dag 24 Lojaliteit aan die skool
Dag 25 Lees vir genot

Afdeling 6: Positiewe waardes
Dag 26 Omgee
Dag 27 Gelykheid en sosiale geregtigheid
Dag 28 Integriteit en eerlikheid

Groepbyeenkoms 4

Week 5:
Dag 29 Respek
Dag 30 Verantwoordelikheid
Dag 31 Selfdissipline en selfbeheersing

Afdeling 7: Sosiale vaardighede
Dag 32 Beplanning en besluitneming
Dag 33(a) Interpersoonlike vaardighede
Dag 33(b) Kulturele vaardighede
Dag 34 Weerstandsvaardighede (Die opbou van weerstand teen verkeerde waardes)
Dag 35 Vreedsame konflikhantering

Groepbyeenkoms 5

Week 6:
Dag 36 ’n Gesonde leefstyl

Afdeling 8: Positiewe identiteit
Dag 37 Persoonlike krag
Dag 38 Selfvertroue
Dag 39 Om te beleef dat jou lewe sinvol is
Dag 40 ’n Positiewe siening van die toekoms

Groepbyeenkoms 6

UITGEWERS: Bybel-Media

DIE KRAG VAN BATES

SKRYWER
Chris Jones is voltyds betrokke by Communitas se Kantoor vir Moraliteit en Morele Leierskap, asook by die Beyers Naudé Sentrum vir Publieke Teologie aan die Universiteit van Stellenbosch. Hy beywer hom vir die herstel van morele waardes in en deur gemeentes en gemeenskappe.

Die medewerkers vir die publikasie is: Jeanette de Klerk-Luttig, Jan Grobbelaar, Donald Katts, Pieter van Niekerk en die predikante wat die Namibiese predikantekonferensie van 21-23 Februarie 2011 buite Okahandja bygewoon het. Medewerkers vir die preeksketse is Pierre Goosen, Austen Jackson en Robert Knobel.

Additional information

Formaat

Gedrukte boek, Elektroniese PDF