Handleiding vir die erediens

R210,00

“Handleiding vir die erediens” is ’n bron van inspirasie en praktiese riglyne vir die inrigting van betekenisvolle eredienste. Dit is saamgestel met die doel om aanbiddingservarings te verryk en te fokus.

Vir predikante, liturge en eredienstaakspanne is dit ’n waardevolle gereedskapskis om doelgerigte en kreatiewe erediensbelewenisse te skep.

Kom ontdek die rykdom van liturgiese riglyne en raamwerke wat ontwerp is om jou aanbiddingservarings te versterk en diepgaande ontmoetings met God moontlik te maak. ***

SKU: 9780864874719 Categories: , , ,
Vra vir meer inligting

Description

SUBTITEL: Liturgiese riglyne en raamwerke vir die inrigting van eredienste

FORMAAT: Boek

AANTAL BLADSYE:

OPSOMMING: Handleiding vir die erediens is ’n unieke en funksionele gids vir aanbiddingsbeplanning om kreatiewe erediensontwerp te ondersteun. Dit het ontstaan uit jare van besinning, navorsing en kreatiewe verkenning. Dié gids bied jou ’n gereedskapskis met liturgiese riglyne en raamwerke wat ontwerp is om eredienste te verryk en te fokus.

Handleiding vir die erediens is ’n een-stop-bron vir predikante, liturge en eredienstaakspanne om doelgerigte aanbiddingsbelewenisse te skep. Hierin sal jy ’n rykdom van insigte vind om eredienste te verdiep en selfs eie materiaal te ontwikkel.

Ons droom is dat hierdie handleiding gebruikers in staat sal stel om eredienste te lei wat ’n diepgaande en lewensveranderende ontmoeting met God moontlik maak. En mag die eredienste wat hieruit voortvloei elke erediensganger in staat stel om die Here met oorgawe te dien en God se teenwoordigheid intens te beleef.

INHOUD:

Handleiding vir die erediens bevat liturgieë en liturgiese voorstelle en raamwerke vir eredienste en ander dienste.

Afdeling A: Liturgieë vir die erediens en formuliere

Afdeling B: Liturgieë vir ander dienste

Afdeling C: Liturgieë vir die kerklike jaar

Afdeling D: Die ekumeniese geloofsbelydenisse

SKRYWER: Handleiding vir die erediens is saamgestel deur die Eredienstaakspan en Gemeenteontwikkelingsdiensgroep van die NG Kerk.