Jong kinders en aanbidding

R200,00

’n Nuwe benadering tot geloofsontwikkeling by jong kinders. Hierdie boek met 44 uitgewerkte lesse is ideaal geskik om jong kinders tussen drie en sewe jaar oud aan die wonder van aanbidding bekend te stel.

Ontdek ‘n opwindende manier om jong kinders aan die wonder van aanbidding bekend te stel met “Jong Kinders en Aanbidding”!

Skrywers Sonja M. Stewart en Jerome W. Berryman het spesifiek die behoeftes van kinders tussen drie en sewe jaar in ag geneem. Hulle bied ‘n interaktiewe en betrokke benadering wat opvoeding en aanbidding integreer. Hierdie boek is ‘n waardevolle hulpmiddel vir kategete om kinders te lei om God te ervaar. Die aktiwiteite sluit aan by die algemene liturgiese orde en help kinders om die geloofslewe op ‘n dieper vlak te verstaan.

Vra vir meer inligting

Description

FORMAAT: Boek

OPSOMMING: Jong kinders het ’n spesiale omgewing nodig waar hulle die Here kan ontmoet en aanbid. Hulle behoort die Bybel op hulle eie te ervaar in ’n lokaal waar hulle geloof gevoed kan word en hulle voorberei kan word om deel te neem aan die volle geloofslewe van die gemeente.

Sonja M. Stewart en Jerome W. Berryman het die behoeftes van kinders in aanmerking geneem en op rond daarvan ’n opwindende manier geskep om kinders van tussen drie en sewe jaar oud aan die wonder van aanbidding bekend te stel. Hulle benadering, wat godsdiensopvoeding en aanbidding integreer, is reeds by talle slypskole en opleidingsessies aangebied. Die metodes wat hier beskryf word en wat gebaseer is op die ervaring van die skrywers sal van onskatbare waarde vir Sondagskoolonderwysers en kategete wees om te kinders te help om aanbidding te verstaan en daaraan deel te neem. Kinders op hulle beurt sal gelei word om God te ervaar, terwyl hulle al hulle sintuie daarvoor inspan.

Die aktiwiteite wat ontwikkel is sluit aan by die algemene liturgiese orde wat in alle Reformatoriese kerke gebruik word: vergader in die Naam van die Here; verkondig die Woord van God; gee aan God die dank; gaan in sy Naam. Stewart en Berryman se voorstel is om met die wesenlike dele van die erediens te begin en by te voeg soos wat die kinders groei.

Die skrywers verduidelik hoe om ’n spesiale lokaal in te ruim waar verhale vertel kan word, kunswerkmateriaal gebruik word, asook ander spesifiek ontwerpte aktiwiteite wat kinders kan help om die geloofslewe op ’n dieper vlak te ervaar.

 

SKRYWERS

Sonja M Stewart is ’n professor in Christelike Opvoeding en ’n direkteur van die “Master of Religious Education”-program by die Westelike Teologiese Seminarium in Holland, Michigan.

Jerome W Berryman is die direkteur van die “Saint Francis Center for Godly Play” in Houston, Texas.