Kinderdankoffer-koeverte

R85,00

Kinderdankoffer-koeverte: Pakkie van 50

Kinderdankoffer-koeverte is die perfekte gemeentehulpmiddel vir dankbaarheidsmaand, maandelikse dankoffers of ander dankseggingsinisiatiewe. Dit gee kinders en jongmense die kans om te oefen om die Here te dank vir al die goeie goed wat ons daagliks ontvang. Dankofferkoeverte is ’n manier om ons dankbaarheid te wys.

Baie gemeentes gee Kinderdankoffer-koeverte by kategese, eredienste of ander jeugbyeenkomste. Hierdie koeverte word dan weer tydens spesiale jeugdienste, kategesebyeenkomste of ander feesgeleenthede in die kollektebordjie geplaas, in die posbus/kissie by die kerk of by die kerkkantoor ingehandig word. ***

Vra vir meer inligting

Description

FORMAAT: Koeverte

Kinderdankoffer-koeverte: Pakkie van 50

Kinderdankoffer-koeverte is die perfekte gemeentehulpmiddel vir dankbaarheidsmaand, maandelikse dankoffers of ander dankseggingsinisiatiewe. Dit gee kinders en jongmense die kans om te oefen om die Here te dank vir al die goeie goed wat ons daagliks ontvang. Dankofferkoeverte is ’n manier om ons dankbaarheid te wys.

Baie gemeentes gee Kinderdankoffer-koeverte by kategese, eredienste of ander jeugbyeenkomste. Hierdie koeverte word dan weer tydens spesiale jeugdienste, kategesebyeenkomste of ander feesgeleenthede in die kollektebordjie geplaas, in die posbus/kissie by die kerk of by die kerkkantoor ingehandig word.