Om te word wie ons is

R340,00

Die afgelope paar jaar was daar ’n ontploffing van belangstelling in geloofsvorming, internasionaal, maar ook hier in Suid-Afrika.

Te midde van die vele uitdagings wat mense en die kerk vandag in die gesig staar, word daar inderdaad met nuwe dringendheid gevra hoe individue en gemeenskappe in en deur die Christelike geloof gevorm (kan) word om anders in die wêreld te leef.

As deel van dié gesprek probeer hierdie boek geloofsvorming in en deur gemeentes op ’n praktiese manier verken. Dit word gedoen deur opnuut te luister na wat die Bybel en die tradisie oor geloofsvorming sê, verskillende hedendaagse benaderings tot geloofsvorming te ondersoek en veral by die praktyk te leer.

SKU: 9781991234025 Categories: , , ,
Vra vir meer inligting

Description

SUBTITEL: Oor geloofsvorming in en deur gemeentes

FORMAAT: Boek

AANTAL BLADSYE: 464

OPSOMMING: Coenie Burger, Marnus Havenga, Jana van den Munckhof en Cas Wepener

Die afgelope paar jaar was daar ’n ontploffing van belangstelling in geloofsvorming, internasionaal, maar ook hier in Suid-Afrika.

Te midde van die vele uitdagings wat mense en die kerk vandag in die gesig staar, word daar inderdaad met nuwe dringendheid gevra hoe individue en gemeenskappe in en deur die Christelike geloof gevorm (kan) word om anders in die wêreld te leef.

As deel van dié gesprek probeer hierdie boek geloofsvorming in en deur gemeentes op ’n praktiese manier verken. Dit word gedoen deur opnuut te luister na wat die Bybel en die tradisie oor geloofsvorming sê, verskillende hedendaagse benaderings tot geloofsvorming te ondersoek en veral by die praktyk te leer.

INHOUD

Die bydraes in hierdie boek word in drie dele verdeel:

  • Deel 1: Bybelse, historiese en teologiese perspektiewe: Die skrywers luister na wat die Bybel en die geskiedenis ons oor vorming leer. Hulle kyk na die Ou en die Nuwe Testament, na sommige van die prosesse van die vroeë kerk en die Reformasie, en hulle vra die vraag oor die fokus of bedoeling van leer en formasie.
  • Deel 2: Benaderings en gesprekke oor geloofsformasie vandag: Die skrywers fokus op die vormingsprosesse in die gemeente. Feitlik alles wat ons in die gemeente doen, kan immers ’n vormende uitwerking op mense hê.
  • Deel 3: Praktyke: Wat ons kan doen: Hier beweeg die skrywers na die praktyk. Dié afdeling bestaan uit ’n verskeidenheid uiteenlopende bydraes. Die een gemene faktor is dat byna almal met leer vanuit die praktyk te doen het.

SKRYWER: Coenie Burger was leraar op Graaff-Reinet en by Stellenbosch Studentekerk voordat hy direkteur van Buvton geword en die VBO-programme van die Kaapse Sinode gekoördineer het. Coenie was moderator van sowel die Kaapse Sinode as die Algemene Sinode en was baie betrokke by die ekumeniese kerk. Coenie is die skrywer van verskeie boeke. Die jongste boek waarvan hy die medeskrywer was, is Ons wil Jesus sien (2022).

Marnus Havenga is ’n postdoktorale navorser in Sistematiese Teologie aan die Fakulteit Teologie van die Universiteit Stellenbosch. Hy is die skrywer van Performing Christ: South African protest theatre and the theological dramatic theory of Hans Urs von Balthasar (2021) en die mederedakteur van Broken bodies and redemptive tables: The Lord’s Supper and its theological, historical and socio-political dimensions (2020) en Theology from below: Contributions from emerging scholars (2020).

Jana van den Munckhof is voltyds predikant by die Toringkerk in die Paarl. Die lewe is vir haar ’n ontdekkingsreis en sy is passievol oor groei en ontwikkeling wat plaasvind terwyl sy al meer ontdek wat dit beteken om as volgeling van Jesus te leef, saam met ander in die wêreld, maar veral in Suid-Afrika.

Cas Wepener is professor in Praktiese Teologie aan die Fakulteit Teologie van die Universiteit Stellenbosch. Hy spesialiseer in liturgie en homiletiek. Onlangse boeke uit sy pen sluit in Ritmes en rites: Rubrieke vir drumpeltye (2021), Bonding in worship: A ritual lens on social capital formation in African Independent Churches in South Africa (2019), waarvan hy die mederedakteur en medeskrywer was. Cas was ook die mederedakteur van die International Handbook of Practical Theology (2022). Hy skryf graag fiksie.