Ongekaart

R170,00

“Ongekaart: ʼn Bronboek met roetemerkers vir oorgange” is jou gids deur die ongetemde landskap van onverwagte oorgange.

Ons verstaan die behoefte om die chaos van die lewe te hanteer en bied ʼn versameling van kreatiewe rituele en rituele vir hierdie ongemerkte pad. Van geboorte tot dood, van liefde tot verlies, ons deel betekenisvolle maniere om hierdie oorgange te vier en te herdenk.

Laat “Ongekaart” jou lei na ʼn plek van vrede en herstel te midde van die onsekerhede van die lewe. Kom saam, stap saam, en vind jou rusplek langs die pad.

SKU: 9781776160327 Categories: , , , ,
Vra vir meer inligting

Description

Ongekaart: ʼn Bronboek met roetemerkers vir oorgange. Nuwe rituele om op ’n betekenisvolle manier oor die ongekarteerde drumpels van die lewe te tree

FORMAAT: Boek

AANTAL BLADSYE: 268

OPSOMMING: Ons vier die bekende en groot oorgange van die lewe met oorgawe. Tog is daar baie ander oorgange – die sogenaamde “ongekarteerde oorgange – waarvoor daar min of geen rituele of liturgieë bestaan nie. Tydens hierdie oorgange moet mense dikwels self sukkel, self iets ontwerp of bloot improviseer. Tog is dit oorgange wat dikwels van die moeilikste oorgange vir mense is. Wanneer hulle by hierdie oorgange kom, het hulle ’n behoefte om iets simbolies te doen en die chaos en uiteenlopende emosies te orden.

Ongekaart dink kreatief oor hierdie ongekarteerde oorgange. Ons soek na oorgangsrituele vir oorgange sonder rituele. In die mooi taal van Coenie de Villiers se lied “Daar’s ʼn plek”, soek ons na ʼn “rusplek langs die pad” op hierdie ongekarteerde reis deur die voorstelle wat ons maak. Ons hoop is dat Ongekaart ʼn bydrae sal lewer sodat mense op ʼn betekenisvolle manier oor die ongekarteerde drumpels van die lewe kan tree, dat hierdie rituele vir hulle ʼn rusplek langs die pad sal bied sodat hulle met nuwe energie op hulle weg sal gaan.

INHOUD
Inleiding: Die kaart van Ongekaart
Swerwers met ʼn Swerfgenoot
Om die “self” en “ander” te vier: Gasvryheid in kerkwees en liturgie
Trauma: ʼn Kort verkenning
Oorgange en oorgangsrituele: ʼn Kort verkenning
Naamgewing en identiteit tydens oorgange

Geboorte
Aanneming en pleegsorg
Aborsie, miskraam en stilgeboorte

Volwassewording
Skoolverwisseling
Om die ouerhuis te verlaat
’n Eerste werk

Vind ʼn maat/Neem afskeid van ʼn maat
Inklusiewe huweliksliturgie en inseëning van ʼn lewensverbintenis
Versoening van getroudes
Egskeiding

Siekte en dood
Diagnose van ʼn lewensbedreigende siekte
Wanneer die masjiene afgeskakel word
Om ʼn wewenaar, weduwee of weeskind te word
Ses voet diep in die kuberruimte

Verdere ongekarteerde oorgange
Aftrede
Uitkom (“Coming out”)
Die sluiting van ʼn gemeente of bedieningspunt
Heling vir ʼn individu
Naamsverandering
Rampe
Vergifnis in die konteks van seksuele molestering
Verhuising
Verlies van ’n werk
Interouderdom-vieringe

Bylaes
Stress and trauma in the life of Naaman
Sonja se verhaal van vergifnis en genesing ná seksuele mishandeling
Wat sê die Bybel oor egskeiding: Sonde, skuld of laaste uitweg?
Besluitneming in egskeiding: Gronde en grense vir die voortsetting van die verhouding
Die hantering van skuld en skuldgevoelens in skuldpastoraat: Gebruik skuld en skuldgevoelens konstruktief met die oog op groei en nie as rede vir selfvernietiging nie
Kenmerke van interouderdom-geloofsvorming

SKRYWERS
Cas Wepener is hoof van die Departement Praktiese Teologie van die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Pretoria. Anandie Greyling is leraar van die Engelse gemeenskap by Doornkloof Familiekerk, Centurion. Die skrywers van afsonderlike hoofstukke is almal kenners op hulle vakgebied en toegerus om leiding te gee ten opsigte van die ontwikkeling van liturgieë en liturgiese rituele.