Ons is nou hiér

R115,00

Nou weer in voorraad. Die derde druk van hierdie belangrike boek … Ons is nou hiér: ’n Nuwe era van gestuur-wees is ’n wegwyser na en voorsmaak van hoop vir vandag se kerk wêreldwyd.

SKU: 9780864874641 Categories: ,
Vra vir meer inligting

Description

SUBTITEL: ‘n Missionale ontdekkingsreis. ’n Nuwe era van gestuur-wees

FORMAAT: Boek

BLADSYE: 138

OPSOMMING: Ons bevind ons in ’n tyd van ongekende verandering op ’n skaal wat uitdagings sowel as bedreigings bied vir die manier waarop ons die kerk bedryf. Die beheer en uitvoering van Christendom-epistologie, -metodologie en -praktyk funksioneer toenemend in ’n vakuum eerder as in die sentrum van mense, gemeentes en gemeenskappe se lewe en wêreld. Ons is nou hiér: ’n Nuwe era van gestuur-wees is ’n wegwyser na en voorsmaak van hoop vir vandag se kerk wêreldwyd.

Hierdie boek beliggaam Martin Kahler se uitspraak dat missie die moeder van teologie is. Dit is hier en nou dat ons as denominasies, kweekskole, pastore, predikante, biskoppe en leke geroep word om gestuurde gemeentes en mense te wees, eerder as om die kerk se bestaande teologie en praktyke te probeer handhaaf. Keifert is soos ’n stem wat in die woestyn roep om gemeentes uit te nooi op ’n reis van geloofsonderskeiding “… om weg te beweeg van bloot die instandhouding van die Christendom na vernuwende gestuurdegemeente-wees in hulle spesifieke tyd en situasie”.

Ons is nou hiér is die vrug van Keifert se persoonlike en professionele betrokkenheid by vennote in gestuurdheid in Suidelike Afrika, Europa en Noord-Amerika, asook van sy baanbrekerswerk op ander kontinente. Die praktyk en stories van verskillende gemeentes weerklink in Keifert se lewenslange werk as illustrasies van wat God besig is om te doen, en waar en saam met wie Hy werk. As ’n goeie vriend en vennoot in God se missie in die wêreld het Keifert onder ons aandag gebring dat ons “…’n tyd beleef van groot verandering – miskien selfs epogmakende veranderinge – wat betref die verhouding tussen die kerk, die evangelie en die kultuur.” Hierdie boek behoort een van die belangrikste bronne te word vir teologiese kweekskole, predikante en leke om te onderskei wat, waar, vir wie en hoe die kerk moet funksioneer in hierdie Nuwe Era van Gestuur-wees.

INHOUD

Ons is nou hiér: Inleiding1. ’n Nuwe Era van Gestuur-wees

2. Modelle van verandering

3. Fase 1: Ontdekking

4. Fase 2: Verkenning

5. Fase 3: Die beliggaming van ’n roeping van gestuur-wees

6. Fase 4: Inoefening

7. Om met mekaar te deel en mekaar te mentor

Epiloog: Is dit alles regtig nodig?

Geselekteerde bibliografie

Lys van terme wat dikwels gebruik word

UITGEWER: Bybelkor

SKRYWER

Pat Keifert