Ontvang wat vir jou gegee is: Kleingroepgids

R90,00

Die grondslag van hierdie kleingroepgids is die dokument Baptism, Eucharist and Ministry. Hierdie verslag bevat waarhede oor die betekenis van die doop waaroor baie kerke oor die wêreld heen saamstem – oor wat God vír ons, mét ons en ín ons kom doen by, in en deur die doop.

Hierdie groepstudie fokus op hoe die doop ons kan help in ons daaglikse navolging van en gehoorsaamheid aan Jesus Christus. As ons as gelowiges die inhoud en betekenis van ons doop ernstig opneem, sal dit nie net groter eenheid in die kerk bring nie, maar ook die kerk help om gehoorsamer te wees aan Jesus se groot opdrag om dissipels te maak van die nasies.

Ons as gedooptes sukkel dikwels om te ontvang wat by die doop vir ons gegee is. Ons sukkel om vanuit ons doop as dissipels van Jesus te leef. Dit is waarmee hierdie kleingroepgids ons wil help – om elke dag te ontvang wat God vir ons by ons doop gegee het en ʼn nuwe lewe in Christus te leef.

Gaan saam met twee aanvullende boeke vir gemeentes en groepe:

SKU: 9780864877529 Categories: , , , ,
Vra vir meer inligting

Description

SUBTITEL: Hoe die doop ons kan leer om met Christus te leef

FORMAAT: Boek

AANTAL BLADSYE: 72

OPSOMMING: Die grondslag van hierdie kleingroepgids is die dokument Baptism, Eucharist and Ministry. Hierdie verslag bevat waarhede oor die betekenis van die doop waaroor baie kerke oor die wêreld heen saamstem – oor wat God vír ons, mét ons en ín ons kom doen by, in en deur die doop.

Hierdie groepstudie fokus op hoe die doop ons kan help in ons daaglikse navolging van en gehoorsaamheid aan Jesus Christus. As ons as gelowiges die inhoud en betekenis van ons doop ernstig opneem, sal dit nie net groter eenheid in die kerk bring nie, maar ook die kerk help om gehoorsamer te wees aan Jesus se groot opdrag om dissipels te maak van die nasies.

Ons as gedooptes sukkel dikwels om te ontvang wat by die doop vir ons gegee is. Ons sukkel om vanuit ons doop as dissipels van Jesus te leef. Dit is waarmee hierdie kleingroepgids ons wil help – om elke dag te ontvang wat God vir ons by ons doop gegee het en ʼn nuwe lewe in Christus te leef.

Hierdie 6-weke-kleingroepgids gaan oor hoe die doop ons in ons dissipelskap help, en hoe dit ons kan leer om met Christus te leef. Die eerste week fokus op die doop en dissipelskap. Die vyf weke wat volg, fokus elk op die vyf gawes wat ons by die doop ontvang:

  • Deur die doop word ons met Jesus verenig.
  • Deur die doop ontvang ons vergifnis van sonde en ’n nuwe manier van leef.
  • Deur die doop ontvang ons die Heilige Gees.
  • Deur die doop word ons verbind met die liggaam van Jesus – dit is die kerk.
  • Deur die doop word ons geroep tot diens in die koninkryk.

INHOUD:

Inleiding

Week 1: Doop en dissipelskap

Week 2: Verenig met Jesus

Week 3: Bekering, vergifnis en reiniging

Week 4: Die gawe van die Heilige Gees

Week 5: Ingelyf in die liggaam van Christus

Week 6: Teken van die koninkryk

Bylaes

  1. Baptism Eucharist Ministry
  2. Oorsig oor Ontvang wat vir jou gegee is

Gaan saam met twee aanvullende boeke vir gemeentes en groepe:

SKRYWER: Tinus van Zyl is die afgelope 10 jaar predikant by die NG Kerk Durbanville. Hy het sy doktorale studie gedoen oor gebed wat, in die teologie van Karl Barth, in die hart van geloof en gehoorsaamheid staan. Hy is getroud met Gerda en hulle het twee dogters, Mari en Huibré.