Wat behels ’n Bybelstudiereeks?

Oop Bybelstudieboek met 'n Bybel in die agtergrond.

Leer hoe om jou Bybelstudieboeke ten volle te benut.

Wonder jy hoe om jou Bybelstudieboek ten volle te gebruik?
Wat is die struktuur van ’n Bybelstudiereeks?
Wat beteken die verskillende dele en hoe benut jy elke deel ten volle?

In daardie geval is jy op die regte plek! In hierdie beginnersgids kyk ons na die verskillende dele van ’n Bybelstudiereeks, veral vir kleingroepe

Hier is die struktuur van ’n Bybelstudiekursus in ’n neutedop:

 1. Die ankerteks — Dit verwys na die spesifieke teksverse waarop die lesse in die geheel fokus. Dit kan selfs ’n hele Bybelboek wees of verskillende teksverse.
 2. Temas — Elke Bybelstudieles word opgedeel in hooftemas of hoofstukke. Elkeen van hierdie temas fokus op die kleiner onderwerpe van die les.
 3. Groepsbespreking — By elke tema word daar vrae gevra. Hierdie vrae is daarop gemik om jou kleingroep se bespreking oor die ankerteks en temas te lei.
 4. Gebed — Dit is ’n belangrike deel van enige Bybelstudiekursus. Dit gee jou groep die geleentheid om saam te bid en om met God te praat oor wat julle geleer het.
 5. Praktiese lewensraad — Sommige Bybelstudiereekse sluit praktiese wenke in vir die toepassing van die lesse van die ankerteks in jou lewe.

Button with text: "Begin jou Bybelstudieboek!"

Nou behoort jy die basiese struktuur van ’n Bybelstudiereeks beter te verstaan. Kom ons verdiep ons nou in elke onderskeie aspek en kyk na maniere waarop ons dit effektief kan toepas in kleingroepe:

1) Die ankerteks

Elke Bybelstudiereeks het spesifieke teksverse wat as kern of ankerteks gebruik word. Hierdie teks bevat die Bybelse verhaal, les of boodskap waarop die Bybelstudieles in die geheel fokus.

Dink aan die ankerteks as ’n skoenboks vol verse wat ons een-een gaan uitpak om dit beter te leer verstaan.

Hier volg wenke om die meeste te maak van jou ankerteks:

 • Lees die ankerteks meer as een maal tydens jou kleingroep. Oorweeg dit selfs om elke ontmoeting te begin deur die ankerteks saam te lees.
 • Maak seker dat jy die ankerteks baie goed verstaan. Ken jy die verhaal wat oorgedra word? Kan jy die les van die teks uitlig?
 • Laat elkeen in jou kleingroep toe om hulle gedagtes oor die ankerteks te deel. Dit help jou om die teks vanuit verskillende oogpunte te sien en verdere insigte te ontdek.
 • Lees op oor die konteks en agtergrond van die ankerteks. Wie het dit geskryf? Wat was die skrywer se beroep? Gedurende watter tydperk is dit geskryf? Hierdie vrae help jou om die teks beter te verstaan!

2) Temas en hoofstukke

Elke Bybelstudiereeks het ’n oorhoofse onderwerp, maar daar is ook subtemas wat verken word. Elke tema gee vir jou ’n nuwe fokuspunt en laat jou toe om nuwe vrae om te vra.

’n Les oor Jesus se aardse lewe kan byvoorbeeld temas insluit soos die geboorte van Christus, die kruisiging, die opstanding, Jesus se dissipels ens. Elkeen van hierdie temas dra by tot ’n beter begrip van die studiereeks se groter boodskap.

Wonder jy hoe om te werk te gaan met hierdie temas? Hier volg drie wenke:

 • Lees noukeurig deur die afdeling in jou Bybelstudieboek oor die tema. Gesels daaroor in jou kleingroep en probeer om die verskillende aspekte van die les raak te sien.
 • Moenie die moeilike dele oorslaan nie. Pak dit stukkie vir stukkie uit sodat jy die boodskap van die Bybelstudietema beter kan ontgin.
 • Wat staan vir jou uit aan die tema? Hoe pas dit in by die groter geheel van die Bybelstudieles? Watter dele kan jy nog verder verken? Dink na oor hierdie vrae sodat jy elke tema ten volle kan benut.

3) Groepsbespreking

Hierdie is een van die belangrikste dele van die proses wanneer ’n Bybelstudiesreeks deur  ’n kleingroep aangepak word.

Gesprekke oor die inhoud en ankerteks help jou kleingroep om na te dink oor die boodskap van die Bybelstudieles. Jy ontdek verskillende idees en perspektiewe en jy leer hoe om die inhoud op nuwe maniere te interpreteer.

Probeer jou groepsbespreking op die volgende drie maniere lei:

 • Vra leidende vrae: Jou Bybelstudieboek sluit gewoonlik sulke vrae in, maar jy kan ook jou eie vrae saamstel. Vra die tipe vrae wat jou groep sal laat dink oor die inhoud en ankerteks. Help hulle om verskillende perspektiewe raak te sien en sodoende die teks verder te verken. Lei jou groep sodat hulle sal ontdek hoe om die lesse van die tema in hulle alledaagse lewens toe te pas.
 • Gee elke persoon ’n kans om te praat: Maak seker dat elke lid van jou kleingroep gerus en veilig genoeg voel om deel te wees van die gesprek. Gee aan elkeen ’n kans en ruimte om hulle gedagtes, twyfel, idees en bekommernisse te deel.
 • Stel ’n lys saam met basiese reёls vir jou groep: Grondreёls help om seker te maak dat niemand afdwaal nie en dat daar nie bo-oor mekaar gepraat word nie. Jy kan hierdie lys saam met jou groep opstel om reёls te kies wat vir almal werk. Laat hierdie reёls die fondasie wees vir hoe julle die groepsbespreking benader.

4) Gebed

Wanneer jou kleingroep saam bid, vra julle vir God om teenwoordig te wees. Julle vra Hom om julle te help om Sy Woord beter te verstaan en om julle kleingroep te lei. Dis ’n wonderlike manier om nader aan God te voel en ook julle ontmoeting te anker in gesprek met Hom. Dit stel ook ’n nederige, respekvolle toon vir die ontmoeting self.

Hier is hoe om saam te bid as ’n groep:

 • Begin met ‘n nederige gesindheid: Begin jou gebed deur jou afhanklikheid van God en jou behoefte aan Sy wysheid en leiding in jou Bybelstudieles te erken.
 • Vra God vir leiding: Terwyl jy bid, vra dat God jou help om spesifieke dele of temas in die Bybel te verstaan ​​wat jy gaan bestudeer. Vra Hom om Sy waarheid aan jou te openbaar en om jou die wysheid te gee om dit toe te pas.
 • Eindig met dankbaarheid: Sluit jou gebed af deur God te bedank vir Sy Woord en vir die geleentheid om dit te bestudeer. Wees dankbaar vir enige insigte wat jy tydens die studie ontvang het en vra Sy volgehoue wysheid in jou lewe.

5) Praktiese lewensraad

Bybelstudieboeke gee vir jou wenke vir die toepassing van dít wat jy geleer het in jou alledaagse lewe. Dit help jou ook om te reflekteer op jou lewe en die areas waarin jy jou geloof beter kan uitleef. Sien dit as jou stukkie “brood” wat jy huis toe neem.

Volg hierdie wenk om die meeste te maak van hierdie raad: Reflekteer op die Bybelstudieles se tema of die betekenis daarvan in jou lewe. Hoe gaan jy dit toepas in jou lewe? Wat gaan jy anders doen noudat jy iets nuuts geleer het?

Samevatting

Maak seker dat jy tyd maak vir elkeen van hierdie aspekte in jou kleingroepontmoetings. Só kan jy jou Bybelstudieboek ten volle benut en meer van God se Woord leer.

Is jy op soek na ’n Bybelstudieboek wat perfek is vir beginners? Ons het ’n wye reeks Bybelstudieboeke oor verskillende onderwerpe. 

Elkeen van ons Bybelstudieboeke sluit die vyf basiese elemente in wat ons hierbo bespreek het. Kom blaai deur ons reeks en vind die regte Bybelstudieboek vir jou en jou kleingroep.

Button with text: "Blaai deur ons reeks!"

X

Teken in op ons nuusbrief

Open chat
Scan the code
Hello 👋
Kan ons jou help?
My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.