WIE ONS IS

Bybel-Media is jou inspirasievennoot op die Jesus-weg. Ons dien die evangelie en moedig mense aan om te groei as volgelinge van Jesus. Ons omarm die geleenthede van die 21ste eeu vir bediening, en soek die koninkryk van God deur ’n proses van digitale transformasie.

Bybelkor

Bybelkor is gebore uit die visie van dr Johan van der Merwe en ds Jan Lange tydens die Kaapse Sinode van 1969 om Bybelkorrespondensiekursusse vir die NG Kerk te begin. Die eerste kursus, Só glo ek (wat oor die Twaalf Artikels gegaan het), het in 1972 verskyn. In 1980 is Bybelkor in ’n maatskappy sonder winsoogmerk omskep.

Jeugfokus

Jeugfokus, ons druknaam vir jeug- en kategeseprodukte, het ontstaan in samewerking met die destydse Algemene Jeugkommissie van die NG Kerk. Sedert Julie 1976 het ons ’n wye reeks produkte ontwikkel om gemeentes te ondersteun in hulle bediening aan kinders en jongmense. In 2021 het ons vir die eerste keer Jeugfokus-kategesemateriaal as ’n aanlyn platform vir geloofsvorming bekendgestel.

Nehemia Bybelinstituut (NBI)

Nehemia Bybelinstituut (NBI) is sedert 1988 deel van Bybel-Media en bied praktiese teologiese opleiding aan kerkleiers, veral van Afrika- Onafhanklike kerke. NBI fokus op die ontwikkeling van sterk leierskap binne ’n Afrika-konteks en het akkreditasie by amptelike onderwysowerhede in Suid-Afrika. NBI streef daarna om kerke te bemagtig met bekwame leiers wat die koms van God se koninkryk verkondig.

Mema

Mema het sy oorsprong in 1947, toe Rudolf Raath die Christelike Afrikaanse Rolprent en Fotografiese Organisasie (Carfo) stig. In 1959 het Mema, onder leiding van Attie Labuschagne, ontstaan as ’n kerklike aksie in Malawi met die doel om die radio vir evangelisasie te gebruik. Vandag fokus Mema-Media op videoproduksies en digitale platforms as deel van Bybel-Media se groter digitale strategie.

Goeie Nuus Media

Goeie Nuus Media het ontstaan as lid van die Global Recordings Network (1937), ’n internasionale en interkerklike gemeenskap wat hulle bedienings wêreldwyd koördineer en produkte in duisende tale vrystel. Vandag is GNM ’n afdeling van Bybel-Media en ’n bediening wat Christelike dienswerkers en sendelinge ondersteun deur materiaal te voorsien veral aan mense wat nie kan lees nie. GNM fokus al meer op die ontwikkeling van digitale hulpbronne.

Kerkbode, LiG en die Jaarboek

Kerkbode, LiG en die Jaarboek van die NG Kerke het in 2002 deel van die Bybel-Media Groep geword. So is al die mediabedrywighede van die NG Kerk onder een dak tuisgebring.

ONTMOET ONS BESTUURSPAN

NICO SIMPSON
HOOF: UITVOERENDE BEAMPTE
HANNELIE MATTHEE
HOOF: FINANSIES EN DONATEURSKAKEL
HESTER FOURIE
HOOF: PUBLIKASIES
LE ROUX SCHOEMAN
REDAKTEUR KERKBODE EN HOOF: INHOUD
ADELE LOMBAARD
HOOF: KLIËNTEDIENS & OPERASIONELE BESTUUR
X

Teken in op ons nuusbrief

Open chat
Scan the code
Hello 👋
Kan ons jou help?
My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.